Ikke trening vinterferieuken

Ikke trening vinterferieuken

Alle breddepartier tar ferie i vinterferieuken og har dermed ikke trening i vinterferieuken (22. – 28. Februar 2016), med mindre trener har gitt annen beskjed. Dette gjelder treningene i alle våre treningslokaler, både i Gyllenborghallen, på Kongsbakken og på Ekrehagen.

Konkurransepartier får egen beskjed av egne trenere.Snowflake%2008

2017-01-09T19:25:06+00:00 februar 9th, 2016|