Informasjon til våre medlemmer om BKTS 2018

Linn Pettersen Uncategorized

I år arrangerer Tromsø Turnforening i samarbeid med Troms Gymnastikk- og turnkrets barnekretsturnstevnet 2018, som ofte er forkortet til BKTS. Arrangementet vil finne sted 25-27 Mai i Tromsø hallen og delvis i den nye turnhallen på Templarheimen.

Hvem kan delta?
Dette er et stort arrangement hvor vi regner med å ha mellom 800 og 900 deltakere, pluss reiseledere, foresatte, og øvrig publikum. Arrangementet er for aldersgruppen 6-12 år, altså barn født i 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, og 2006. Det er 13 turnforeninger, i tillegg til Tromsø Turnforening som er invitert til stevnet.

Hva skjer?
Fredag kommer mange av de tilreisende, og for TTFs del vil denne dagen inneholde rigging av utstyr.
Lørdag vil det i stor grad være trening og sosiale aktiviteter. Herunder skal det også være cafe, vakthold av ulike slag, stevnekontor, førstehjelp, frokost og kvelds- ansvarlige, vakthold på skolene hvor det er overnatting m.m. Det kreves med andre ord stor dugnadsinnsats av oss og våre medlemmer.
Søndag vil selve oppvisningen finne sted, og de fleste oppgavene lørdag må også gjøres her. I tillegg kreves det en del opprydding og nedrigging.

Hva kan jeg bidra med?
Vi er avhengig av stor dugnadsånd denne helgen, og trenger flest mulig i sving for å klare å holde et så stort arrangement. Det er satt ned en hovedkomitee som arbeider med stevnet kontinuerlig, og alle foreldrekontakter i den aktuelle aldersgruppen har blitt tildelt ulike oppgaver som skal gjennomføres av de respektive partiene. Du vil få beskjed fra din foreldrekontakt når arbeidsoppgavene er fordelt. Om du innehar kompetanse innen ulike felt, som for eksempel førstehjelp, har gode kontakter vi kan bruke for å få gode tilbud eller lignende, ønsker vi at du tar kontakt med oss på bkts2018@tromsoturn.no.

Hva koster det å delta?
Det finnes ulike «pakker» du kan velge i mellom, og disse er som følger:

Pakke 1
Stevnedeltakelse: 350,-
Overnatting på skole inkl. frokost, kvelds og buss om det er nødvendig: 300,-
Middag Lørdag /Lunsj Lørdag og Søndag: 200,-
Sum: 850,-

Pakke 2
Stevnedeltakelse: 350,-
Middag Lørdag/Lunsj Lørdag og Søndag: 200,-
Sum: 550,-

Søker stevnetell: 250,-

Hvor melder jeg mitt barn på BKTS?
Alle foreldrekontakter legger ut link på Facebook, og sender link til påmeldingsskjema på epost til de aktuelle partiene når den er klar, og senest i løpet av neste uke. (uke 9)

Vi ønsker en sunn profil!
Idretten er kjent for å servere sultne utøvere og publikumere pølser og vafler på slike arrangementer. Vi skal selvsagt også det, men ønsker å ha en sunn profil under barnekretsturnstevnet. Du vil derfor kanskje oppleve å bli bedt om å bake grove rundstykker, lage havregrynsgrøt, eller lignende i stedet for «den tradisjonelle» sjokoladekake. Det vil sammen med forespørselen bli sendt ut oppskrifter som er enkle og følge. Vi håper våre medlemmer ønsker å fremme en sunn profil sasmmen med oss!

Reklame
Om du eller din bedrift ønsker å bidra mot reklamemateriell i våre programblader, ta kontakt på e-posten post@tromsoturn.no.