Årsmøte i Tromsø Turnforening

Linn Pettersen Uncategorized

Viser til tidligere innkalling til årsmøte HER.

Årsmøtet holdes Torsdag 22 Mars kl. 18.00 på Scandic Ishavshotell, Fredrik langnes gate 2, 9008 Tromsø.

Her finner du linker til saksliste og vedlegg til årsmøtet:

mal-sakliste-idrettslag-som-folger-nifs-regnskaps-og-revisjonsbestemmel (1)

Saksfremlegg til a°rsmøtet_ny struktur AG

Valgkomiteens innstilling 2018

Årsberetning 2017 Tromsø Turnforening (19.03.2018)

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!