Innkalling til årsmøte

Linn Pettersen Uncategorized

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Turnforening.
Årsmøtet avholdes den 28 Mars klokken 18.00 på konferanserommene i Tromsø Turnhall.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes senest innen 10 Mars til dagligleder@tromsoturn.no. Merk e-posten med «sak til årsmøtet».
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider www.tromsoturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!