Kulturhistorisk prosjekt

Linn Pettersen Uncategorized

Tromsø Turnforening er Nordkalottens eldste idrettsforening. Gjennom 157 år har unge og gamle medlemmer kunnet trene og delta i et positivt sosialt miljø. Her utvikles vennskap som ofte varer livet ut. Gjennom årene har aktivitetene først skjedd i leide gymnastikksaler; etter hvert også i tre egne turnhaller. Det er viktig for foreningen at medlemmene kjenner til klubbens stolte historie.

Tromsø Turnforenings kulturhistoriske prosjekt
Kunnskap og gode opplevelser er viktig for å skape en god «foreningsfølelse». Dette ønsker vi å bidra til gjennom to delprosjekter: «Fotogalleriet» og «Sverre Mack-maleriene». Gjennom vår samling av gamle fotografier kan vi lære hvordan
turnlivet var før. Maleriene favner om både turningen og byen vi lever. De to delprosjektene ledes fra malerigruppen.

Fotogalleriet
Vi er flyttet inn i vår nye selveide turnhall. Dermed er det lett å glemme alt som ligger bak av år med arbeid og omtanke for at dette er blitt mulig. En liten gruppe eldre æresmedlemmer, Kjell Johansen, Åshild Hansen og Svein Kristiansen, så en mulighet for å oppleve «gamle dager» gjennom en fotoutstilling. De var med på å overføre en samling bilder som sto i den aller første Turnhallen til Perspektivet Museum. Disse var digitalisert og kunne dermed lett kopieres. Karl Fredrik Lindrupsen kom med i arbeidet som fototekniker. Dermed var ideen om et Fotogalleri skapt.
Tidligere dameturnere og Herretrimmen har samlet inn penger for å støtte dette delprosjektet.

Sverre Mack – Maleriene
Disse maleriene har fulgt oss siden 1952 og har vært en viktig tradisjonsbærer for foreningen. Etter utflyttingen fra Gyllenborghallen gjensto en utfordring: Hvordan flytte de store maleriene til den nye Turnhallen? Svein Kristiansen foreslo til styret å oppnevne en prosjektgruppe med en representant fra styret. Dette ble godtatt. Gruppen består av Svein Kristiansen (leder), Monica Engen (styret) , Knut Borch, Inge Falch Olsen og Bjørn Vileid.
Det ble et hektisk arbeid på vårparten fordi demonteringen måtte skje i skoleferien og montering før høstsemesteret i Turnhallen.
Prosessen ble gjennomført på en utmerket måte av Gerd Schwalenstøcker. Maleriene er nå på plass.
Prosjektgruppen arbeider videre med finansieringen av begge delprosjektene.