Prøvetrening troppsgymnastikk 02.12.19

Linn Pettersen Uncategorized

Det vil bli arrangert prøvetrening for opptak på troppsgymnastikk 2.desember 2019 i Tromsø turnhall. Vi har ledige plasser både på vårt rekruttparti (10-12 år, f. 2010-2008) og junior/seniorparti (13-18 år, f. 2007 eller tidligere).
Frist for påmelding er 1.desember.

Påmelding kan du gjøre HER

Opplegget vil være som følger:
Mandag kl. 18.30-21.00: Åpen trening for alle som ønsker å prøve seg i troppsgymnastikk. Denne treningsøkta vil ha fokus på basisferdigheter, motivasjon og treningsvilje. Denne treningen fungerer som en kvalifisering til en prøveperiode fram til jul. Rekruttene trener mandag 19-21, onsdag 19-21 og søndag 11-12.30. Junior trener mandag 19-21.30, tirsdag 18.30-21, onsdag 20-21.30 og søndag 12-14. Endringer kan forekomme i desembertreningene fordi barnepartiene i klubben da har juleferie.
Basisferdigheter som vurderes er generelle turnferdigheter (rulle, hjul, håndstående mm.), styrke, koordinasjon, rytmesans og bevegelighet. Vi vil også teste ferdigheter i apparatene tumbling og trampett, men det stilles ingen krav til erfaringer i disse. Det legges vekt på potensiale og læringsmotivasjon.

TTF troppsgymnastikk
TTFs Avdeling troppsgymnastikk (ATT) har partier innen troppsgymnastikk for rekrutter (10-13 år) og junior/senior (13 år og oppover). Tropp er et konkurranseparti som konkurrerer i frittstående, trampett og tumbling, og har i dag ca. 35 utøvere. Nye utøvere tas opp etter prøvetrening og tilbys en avtalt prøveperiode før endelig plass på tropp avtales. Dette vurderes av våre kvalifiserte trenere.
Troppsgymnastikk er en lagidrett og et konkurranseparti, og det forventes at gymnastene prioriterer trening, oppvisninger og konkurranser.
Det konkurreres som lag bestående av 6-12 gutter, jenter eller mix. Man kan konkurrere fra det året man fyller 11. På trampett og tumbling kjører man tre serier i strøm (dvs. at gymnastene løper etter hverandre med samme mellomrom). Frittstående har både gymnastiske og akrobatiske innslag i tillegg til styrke. Se neste side for mer informasjon fra Norges Gymnastikk- og turnforbund.
Foreldrene på tropp må bidra i større grad enn foreldrene på breddepartier, både når det kommer til dugnadsinnsats og betaling av treningsavgift. Foreldregruppa organiserer egne dugnader for å holde egenandelene på konkurranser/treningssamlinger nede. Det kreves at alle bidrar. Vi må også hjelpe til når andre avdelinger i TTF har arrangementer, og yte vår andel ved hovedforeningens inntektsbringende arbeid.
Avdeling Troppsgymnastikk er foreldredrevet som resten av klubben. Styret består i dag av 6 frivillige/foreldrerepresentanter. Sportslig leder Marit Sundelin kan kontaktes på mobil 41470413 eller marit.sundelin@gmail.com om dere har spørsmål. Vi viser også til foreningens nettsider www.tromsoturn.no.