Innkalling til årsmøte (UTSATT)

Linn Pettersen Uncategorized

Obs. På grunn av tiltak i forbindelse med koronasituasjonen, er årsmøtet utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med ny dato for årsmøtet så snart denne er klar.

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Turnforening.
Årsmøtet avholdes 26. mars klokken 18.00 på klasserommene i Tromsø Turnhall.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes senest innen 10. mars til knut@tromsoturn.no. Merk e-posten med «sak til årsmøtet».
Vennligst benytt følgende skjema for innsending av saker: forslag-forslagsskjema-til-arsmote-i-idrettslag-2020 (1)

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider www.tromsoturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!