Oppdatering til våre medlemmer om konsekvensene av korona

Linn Pettersen Uncategorized

OPPDATERT 7.4.2020

VI AVLYSER TRENINGER

Som følge av tiltak for å begrense risikoen for smitte av koronaviruset, avlyser vi alle treninger inntil videre. Vi avventer nå retningslinjer fra NGTF. Først når disse er på plass kan vi si noe om når og hvordan vi kan komme i gang med aktivitet i turnhallen igjen. Vi følger de til en hver tid gjeldende råd fra myndighetene, og ser fram til å kunne åpne hallen igjen så snart det er rom for det.

AVLYSTE ARRANGEMENTER
Av samme årsak avlyses eller utsettes også alle planlagte arrangementer dette semesteret. Våroppvisninga vår må dessverre avlyses. TUIL Turn har måttet avlyse årets barnekretsturnstevne.

NM junior og NNM for apparatturnerne som skulle vært gjennomført i april, er også avlyst. Hvorvidt disse konkurransene kan gjennomføres på et senere tidspunkt, vet vi ikke ennå.

Vi beklager ulempene dette medfører, men oppfordrer til egentrening og aktivitet hjemme så langt det lar seg gjøre.