Innkalling til årsmøte!

Linn Pettersen Uncategorized

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Turnforening.
Årsmøtet avholdes 11 juni klokken 18.00 på klasserommene i Tromsø Turnhall.

Saksliste til årsmøtet.

•Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
•Sak 2: Godkjenne innkallingen
•Sak 3: Godkjenne saklisten
•Sak 4: Godkjenne forretningsorden
•Sak 5: Velge dirigent
•Sak 6: Velge referent
•Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
•Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
•Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap
•Sak 10: Behandle forslag og saker
•Sak 11: Fastsette medlemskontingent
•Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
•Sak 14: Foreta valg

[embeddoc url=»http://tromsoturn.no/wp-content/uploads/2020/02/Årsberetning-Tromsø-Turnforening-2019.pdf» width=»30%» height=»30%» download=»all» viewer=»google»] [embeddoc url=»http://tromsoturn.no/wp-content/uploads/2020/02/BUDSJETT-2020.pdf» width=»30%» height=»30%» download=»all» viewer=»google»] [embeddoc url=»http://tromsoturn.no/wp-content/uploads/2020/06/Valgkomiteens-innstilling-2020.pdf» width=»30%» height=»30%» download=»all» viewer=»google»] [embeddoc url=»http://tromsoturn.no/wp-content/uploads/2020/06/Revisors-beretning-2019.pdf» width=»30%» height=»30%» download=»all» viewer=»google»] [embeddoc url=»http://tromsoturn.no/wp-content/uploads/2020/06/Offentlig-regnskap-2019.pdf» width=»30%» height=»30%» download=»all» viewer=»google»]

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!