Innkalling til årsmøte!

Linn Pettersen Uncategorized

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Turnforening.
Årsmøtet avholdes 11 juni klokken 18.00 på klasserommene i Tromsø Turnhall.

Saksliste til årsmøtet.

•Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
•Sak 2: Godkjenne innkallingen
•Sak 3: Godkjenne saklisten
•Sak 4: Godkjenne forretningsorden
•Sak 5: Velge dirigent
•Sak 6: Velge referent
•Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
•Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
•Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap
•Sak 10: Behandle forslag og saker
•Sak 11: Fastsette medlemskontingent
•Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
•Sak 14: Foreta valg

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!