Korona informasjon til våre medlemmer

Linn Pettersen Uncategorized

Oppdatert 09.09.2021

Mange smittetilfeller i Tromsø blant ungdom gjør at Tromsø Turnforening ønsker å minne om følgende punkter hva gjelder smittesituasjonen pr dags dato.

  • Den viktigste faktoren for å begrense smittespredning er god personlig hygiene. Vask hender ofte, eller bruk håndsprit når det er tilgjengelig.
  • Ikke still på trening dersom du er smittet, eller har symptomer på luftveisinfeksjon, som sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand. Er du i tvil, hold deg hjemme.
  • Kom på trening til angitt tid.
  • Utøverne oppfordres til oppmøte ferdig skiftet og i rent treningstøy klar til trening.
  • Minner om at alle foresatte som følger barna på trening må registrere at de har vært i hallen grunnet smittesporing. Du finner oppslag om dette i hallen, eller kan registrere ditt besøk via denne linken: https://forms.gle/Q7x8Syy4FNd3vMjj6
  • Vi ber om at alle medlemmer som har vært i Tromsø Turnhall og testet positiv ta kontakt med oss omgående slik at vi får iverksatt nødvendige tiltak og informasjon til mulige nærkontakter.

Hva gjelder Tromsø Turnforenings varslingsrutiner vedrørende korona, er de som følger:

  • Ved koronatilfeller i hallen, varsler vi alle utøvere som har vært på samme trening i samme tidsrom.

Oppdatert 05.03.2021

04.03.2021 ble det innført nye smittevernstiltak i Tromsø Kommune. For Tromsø Turnforening og våre medlemmer betyr dette følgende:

Fra og med 05.03.2021 tom 18.03.2021:

  • Krav om munnbind i fellesarealene i lokaler for sports- og fritidsaktiviteter der man ikke kan holde minst en meter avstand. I den anledning oppfordrer vi også til at foreldre så langt det lar seg gjøre ikke oppholder seg i hallen under treningen til barna.
  • Organisert idrett for barn og unge under 20 år fortsetter som normalt
  • Mårrastrekken, voksenturn og herretrimmen vil dessverre fortsatt ikke være mulig å gjennomføre.

Den viktigste faktoren for å begrense smittespredning er fortsatt god personlig hygiene. Vi viser for øvrig til våre koronavettregler som du finner HER.

Oppdatert 18.01.2021

Fra og med 20 Januar kan vi endelig åpne dørene for et nytt turn semester! Treningene frem til og med 19 januar utgår, på bakgrunn av myndighetenes tidligere anbefaling.

Dessverre gjelder åpningen av semesteret med noen unntak. Mårrastrekken, voksenturn og herretrimmen vil fortsatt ha utsatt oppstart, og vi kommer selvfølgelig tilbake til dere med videre informasjon så snart det er mulig å åpne for denne typen trening.
Vi gleder oss til å se dere i hallen igjen!

Oppdatert 05.01.2021

På bakgrunn av regjeringens nasjonale anbefaling om å utsette alle idrettsaktiviteter, ser Tromsø Turnforening seg nødt til å utsette semesterstart til uke 3. Det vil si at første trening vil bli 20. januar.

Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Oppdatert 13.11.2020

Da er vi klare til å starte opp trening igjen etter en ukes pause, og ønsker alle velkommen tilbake på trening fra og med mandag 16 november. Likevel, er det viktig at alle forholder seg til våre koronavettregler, som du i sin helhet finner her: http://tromsoturn.no/koronavettregler/.

Det aller viktigste er å påse god håndhygiene, og ikke stille på trening dersom man er smittet eller har symptomer på luftveisinfeksjon, som sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand. Er du i tvil, hold deg hjemme. Minner også om at alle foresatte som følger barna på trening må registrere at de har vært i hallen grunnet smitte. Du finner oppslag om dette i hallen, eller kan registrere ditt besøk via denne linken: https://forms.gle/Q7x8Syy4FNd3vMjj6

Vi utvider semesteret til og med uke 49, med mindre det skjer noe uforutsett i sammenheng med koronapandemien som vi ikke rår over. Følg løpende oppdateringer på koronasituasjonen som berører Tromsø Turnforening her: http://tromsoturn.no/2020/11/05/korona-informasjon-vare-medlemmer/

Oppdatert: 09.11.2020

Med bakgrunn i helsemyndighetenes føringer, og den utfordrende koronasituasjonen Tromsø Kommune nå er i, har styret i Tromsø Turnforening besluttet at turnforeningen dessverre vil holde stengt ut uke 46. Vi håper å kunne ta igjen tapt trening ved å utvide semesteret en uke. Vi vet pr nå ikke om noen smitte innenfor vår klubb, men vi ønsker samtidig å være varsomme, da smitten er på flere av skolene i Tromsø. Flere av våre trenere tilhører dette alderstrinnet, og vi ønsker som sagt å være varsomme nå når situasjonen i byen er som den er.

Vi kommer tilbake med en ny vurdering av situasjonen så snart som mulig, og innen mandag 16 November.

Vi beklager ulempene dette kan medføre!

.

.

.

Oppdatert: 05.11.2020

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Tromsø kommune om at all idrett, treninger og konkurranser hvor det ikke kan holdes avstand på minst en meter opphører.
I denne sammenheng er all breddeaktivitet i Tromsø Turnhall dessverre avlyst ut denne uken, til og med søndag 8. november. Konkurranseavdelingene får beskjed fra sine sportslige ledere om hva som gjelder for deres avdeling.

Vi kommer tilbake med informasjon førstkommende mandag om videre status og drift.

Vi beklager ulempene dette kan medføre, og håper å kunne samles igjen snarlig.