TTF 125 År

«Et portrett av Tromsø Turnforening ved 125-årjubileet.» En bok med tekst og mange bilder som forteller historien til Tromsø Turnforening fra starten i 1862 til jubileet i 1987.

Turn 150 år

Historien om Norsk gymnastikk og turn gjennom 150 år, utgitt i 2004.

TTF 150 År

«150 år i byens og idrettens tjeneste» Tromsø Turnforening gjennom 150 år, utgitt i 2012.

Samlepakke bøker. Pakkepris på bøker kr 200, – !

Bokpakken inneholder:

– «Tromsø Turnforening gjennom 150 år!

– «Skrudde sprang over turnhistorien»

– «Tromsø Turnforening 125 år»