Komite

Komite 2016-08-23T07:46:05+00:00

Komite i avdeling rytmisk gymnastikk:

  • Leder: Bente Elisabeth Killie
  • Foreldrekontakt, junior/senior: Lena Henriksen
  • Foreldrekontakt, minirekrutt/rekrutt: Tone Glesnes
  • Foreldrekontakt, åpent parti: Audun L. Høifødt