Årsmøte 2010

Årsmøte 2010 2015-07-23T07:41:46+00:00

Årsmøte i Tromsø Turnforening

Tirsdag 29. mars kl.18.00, avholdes årsmøtet for Tromsø Turnforening i Gyllenborghallen.

Saker til Årsmøtet må være styret i hende innen 15. mars.

Sakspapirer vil være tilgjengelig 21. mars samme sted.

Velkommen!