Årsmøte 2012

Årsmøte 2012 2015-07-23T07:43:37+00:00

Merk NY dato for Årsmøtet:

Torsdag 19. april 2012 kl 18:00

Møtelokaler: Kjell Arnesen AS i Kvaløyveien 311

 

Frist for innmelding av saker til Årsmøtet er fredag 30. mars

Årsmøtepapirene vil være klare på styrerommet torsdag 12. april

Frist for innlevering av årsrapporter og handlingsplaner er satt til: 15.03.2013