ATM

Apparatturn menn har lange tradisjoner i Tromsø turnforening og det var herrene som startet turnforeningen og hadde byens første turntilbud. Siden den gang har turnsporten utviklet seg og vokst betraktelig, men mye er fortsatt likt.

I apparatturn/konkurranseturn menn turner vi fremdeles i 6 apparater; frittstående, bøyle, ringer, hopp, skranke og svingstang. Det kreves både stor styrke, spenst, bevegelighet, balanse, koordinasjon, eleganse samt en god porsjon mot treningsvillig for å mestre og bli flink i apparatturn. Det trenes spesielt mye styrke og basisøvelser og treningsmengden er stor.

Vi har i dag tilbud til 26 gutter fra 7 år og opp til menn på 22. For å komme på en gruppe innenfor apparatturn må guttene vise spesiell treningsvilje i ung alder og de må ha enkelte fysiske forutsetninger.

Apparatturn er en konkurransegren og i Tromsø Turnforening satses det mot både topp og mellomsjiktet på nasjonalt nivå. Det legges det vekt på både det sosiale og det turnspesifikke. Guttene trener fra tre til seks dager i uka. Noen av de eldste trener også flere økter om dagen. Guttene har en fast ansatt trener med lang trener utdanning som tar seg spesifikt av de eldste og lager opplegg rundt treningen. Fire av våre gutter er på landslagsgrupper, en i guttegruppa, to på juniorlandslaget og en på seniorlandslaget. Vi har hatt flere landslagsutøvere over flere år noe som indikerer at det jobbes veldig godt her i nord. Vi har også en stor gruppe med yngre utøvere som hevder seg godt lagmessig på landsbasis.

ATM er konkurranseutøvere som trener apparatturn og har ingen direkte påmelding. Dette er et lukket parti hvor sportslig leder og hovedtrener rekrutterer gymnaster fra de store gymnastikkpartiene (AG) og tar kontakt med foresatte til aktuelle kandidater.