På denne siden kan du lese mer om de ulike partiene for jenter som er mellom 6 og 12 år. Dersom dere ønsker å melde deres barn på turn, fyller dere ut og sender inn påmeldingsskjemaet til oss. Dette påmeldingskjemaet finner dere under fanen Påmelding. Vi har venteliste til alle våre partier.

Tromsø Turnforening ønsker dere velkommen til å turne hos oss.

Her er oversikt over de ulike partiene for barn i alderen 1-5 år:

Barn 1 – 2 år

Turnpartiet Barn 1 – 2 år er et parti for «foreldre og barn». Her er barn som er 1 eller 2 år ved oppstart av semesteret høst/vår. Barnet må kunne gå selv og foresatte er med i salen og følger sitt barn. Foreldrene hjelper trener med å sette opp utstyr og rydde ut etter trening. Vi har i dag 35 barn som deltar på partiet.

Barn 3 – 4 år

Turnpartiet Barn 3-4 år er et «foreldre og barn»- parti for barn som er 3 eller 4 år ved semesterets oppstart høst/vår. I dag har vi ca. 70 barn fordelt på to partier for barn 3-4år. Foreldre hjelper trenerne med å sette opp utstyr og rydde etter trening.

Treningene er i Gyllenborghallen:

Barn 3 – 4 år Ekrehagen

Fra høsten 2016 gjør vi noen endringer på partiene på Ekrehagen skole. Vi har to barnegrupper i alderen Barn 3 – 4 år som er et «foreldre og barn»- parti for barn som er 3-4 år. Andre partiet er et 5-6 års parti. I dag har vi ca.25 barn pr parti. Foreldre hjelper trenerne med å sette opp utstyr og rydde etter trening.

Treningene er på Ekrehagen Skole.

Barn 5 år

Turnpartiet 5 år er for barn som er 5 år ved semesteroppstart høst / vår. Vi har i dag over 60 barn som deltar på turn 5 år. Vi har delt turnpartiet i to grupper med ca. 30 barn i hver av gruppene. Foreldrene hjelper trener med å sette opp utstyr og rydde inn etter trening.

Treningene foregår i Gyllenborghallen.