AG

AG 2017-01-09T19:24:58+00:00

Avdeling Gymnastikk (AG)

AG er Tromsø Turnforenings største avdeling og har ansvaret for alle massepartiene. Her finner du gymnaster på småbarnsstadiet, barn, ungdom og veteraner. Vi har fokus på idrettsglede gjennom lek og læring for å lære de grunnleggende turnelementene, som er basis i turn på de øvrige avdelingene.

Avdelingen har ansvar for å være bindeledd mellom styret og trenere til de ulike massepartiene. Avdelingen har ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av stevner som barnekretsturnstevnet, jul- og vårforestillingene m.m. Avdelingen driftes gjennom inntekter blant annet fra medlemskontingenter, loddsalg, kafésalg o.l.

Her finner du ca.30 trenere og hjelpetrenere som planlegger og gjennomfører treningene. De utfører en flott jobb! Trenerne er vår kritiske suksessfaktor for å kunne gi et godt treningstilbud til de som ønsker å trene hos oss.

AG 1

De eldste gymnastene i AG deltar på en del konkurranser og stevner. Vi konkurrerer da hovedsaklig i 4 grener som er: tumbling, trampett, frittstående og særtropp. Sistnevnte gren er en oppvisningskonkurranse der dommerne legger vekt på holdning, samkjøring, nyskapende programmer og publikumstekk. Noen av disse gymnastene fra TTF har også deltatt på store stevner som Eurogym og Gymnaestrada. Disse stevnene har vært arrangert på steder som Sverige, Portugal, Frankrike og Belgia m.m. (Bildet er fra oppvisning mix-troppen hadde på Eurogym i Albi, Frankrike sommeren 2008)