ARG

ARG 2017-01-09T19:24:59+00:00

Avdeling for Rytmisk Gymnastikk (ARG) aktiviserer jenter i alderen 6 år og oppover, på flere nivåer. Disse jentene er delt i følgende aldersgrupper:  RG 1

  • Åpent Parti 6 – 10 år
  • Minirekrutt 8 – 10 år
  • Rekrutt 11 – 12 år
  • Junior 13 – 15 år
  • Senior 16 år og eldre.

Junior og senior er igjen delt i nasjonal og internasjonal klasse.

Viktige elementer i RG er kroppsteknikk, rytme, konsentrasjon, apparatteknikk, fremførelse, smidighet og spenst. Her konkurreres det i 6 ulike apparater: Frittstående, tau, ring, ball, køller og vimpel. Jentene fremfører sine programmer både individuelt og i tropp.

Vi rekrutterer nye gymnaster fra de store gymnastikkpartiene (AG). Denne rekrutteringen skjer når gymnasten er i alderen 6-10 år. Fra det året RG-utøverne fyller 13 år deltar de i Norges-cup for juniorer. Dette medfører en del reisevirksomhet.

Totalt har RG avdelingen i Tromsø rundt 40 gymnaster.

 

Mer om de ulike partiene innen rytmisk gymnastikk:

Åpent parti: Avdeling for rytmisk gymnastikk tilbyr åpent parti. Dette partiet er for å gi alle jenter i alderen 6-10 år en mulighet til å delta på rytmisk gymnastikk. Videre fra dette partiet kan jentene tas opp til de øvrige konkurransepartiene.

Opptakskrav: Ingen, men det er en stor fordel med erfaring fra turnmiljøet.

Minirekrutt: På partiet for minirekrutter deltar jenter i alderen 8 – 10 år. De trener fra 3 dager i uken med Olga Ivanova og hjelpetrenere.

Rekrutt jenter 11 – 12 år: Fra det året man fyller 11 og ut året man fyller 12 regnes man som rekrutt. Rekruttene trener 3 – 4 dager i uken og deltar på ulike stevner.

Jenter 13 15 år (Juniorer): Man tas opp i partiet for juniorer det året man fyller 13, og blir her ut det året man fyller 15. Juniorer trener fra 4 – 5 dager i uken og deltar på en rekke stevner over hele landet. Gruppen er inndelt i kategoriene nasjonal og internasjonal klasse.

Jenter 16 18 år (Seniorer): Det året man fyller 16 går man over i partiet for seniorer. Som senior trener man fra 4 til 5 dager per uke. Gruppen er inndelt i kategoriene nasjonal og internasjonal klasse.

RG 2

Tromsø Turnforenings RG Seniortropp, som tok 2. plass ved Norges Cup 2013!