ATK

ATK 2017-01-09T19:24:59+00:00

Avdeling Turn Kvinner (ATK)

Avdeling for turn kvinner (ATK) har ansvar for apparatturnjenter fra 6 år og oppover.  Vi har i dag ca 25 utøvere fordelt på miniaspiranter (6-8 år), aspiranter 8-10 år, rekrutter (11-12 år), stigeturnere (13+) og seniorer.

Våre gymnaster deltar på mange større og mindre konkurranser/stevner, som Nord-Norsk mesterskap, NM, Norgescup og Barentskamp. Jentene konkurrerer i følgende apparater: Hopp, skranke, bom og frittstående.

ATK jenter 1

Konkurransejentene

I Tromsø Turnforening ble konkurranseturn for jenter startet opp rundt 1950.  Trenerne på apparatturnsiden har bidratt til å heve det sportslige nivået på våre utøvere på tross av vår begrensede hallkapasitet.

 

ATKs partier er for dem som ønsker å satse på turn og har ingen direkte påmelding. Det er hovedtrener som er ansvarlig for uttak av nye gymnaster. Rekrutteringen skjer fra de store gymnastikkpartiene (AG). For å bli rekruttert må man vise innsats, vilje og fysiske ferdigheter. Det er stor pågang til ATKs grupper, men på grunn av knapphet på treningstider og trenerkompetanse er det ganske få som slipper til.

 

De heldige som kommer inn vil i en periode gå på breddepartiet samtidig som de prøvetrener en dag i uka på ATKs parti. De blir forventet å møte punktlig og trene jevnt og flittig. Jentene her trener 2-4 dager i uken og det fokuseres på basisegenskaper (styrke, bevegelighet og motorikk) og en mer langsiktig læringsprosess. Utøverne lærer seg å beherske basiselementer i alle turnapparatene.

Fra 7 års alder kan de yngste turnerne få prøve seg i konkurranser. Alle får premie, og det er ingen rangering før det året de fyller 11 år.

ATK jenter 2

ATK Aspiranter

Utøvere fra aspirantgruppene vil bli plukket ut til konkurransegruppene (Fra 11 år). Dette er for barn og ungdom som konkurrerer i turn. De jentene som starter her trener 4-5 dager i uken i tillegg til noen helgesamlinger og doble økter. Apparatturn er en allsidig og svært krevende sportsgren. De elementene som utføres stiller av sikkerhetsmessige årsaker høye krav til utøverens fysiske og psykiske kvaliteter. Derfor stiller vi fysiske krav på disse gruppene. Stå-på vilje og mye trening er påkrevet. Gevinsten er masse hurtighet, spenst og mykhet samt stor styrke, balanse, mot og mestringsglede.

 

Foreldre og foresatte må være innstilt på at omfattende dugnadsinnsats er en del av det å ha barn på konkurransegruppene. ATK er økonomisk avhengig av dette, men heldigvis er det både sosialt og hyggelig.