Komite

Komite 2017-01-09T19:24:59+00:00

I avdeling turn kvinner finner du følgende komite som ivaretar avdelingens treningstilbud.

Leder: Sigve Andersen lederatk1@gmail.com
Nestleder: Kristina Petterson-Hansen lederatk@gmail.com
Økonomi: Stine Fladseth okonomiatk@gmail.com
Sportslig leder: Per Olav Berg sportsliglederatk@gmail.com
Foreldrekontakt Ingrid Sommerseth foreldrekontaktatk@gmail.com
Styremedlem Marianne Hansen
Styremedlem Ann-Elene Jensen