Forsikring og skademelding

Forsikring og skademelding 2017-01-09T19:24:59+00:00

Alle Tromsø Turnforening´s medlemmer er forsikret gjennom medlemskontingenten.  Hvilken forsikring og hvilket skademeldingsskjema dere skal fylle ut, avhenger av om gymnasten er under eller over 13 år.

 

Under 13 år: Her finner du elektronisk skademeldingsskjema for gymnaster under 13 år (fylles ut av foresatte) : http://idrettshelse.no.ixia.arvixe.com/skadeskjema

Gymnaster over 13 år må ringe Idrettens Skadetelefon; Tlf. 02033

 

Se alle vilkår og forsikringsbevis/erstatningsskjema:
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring/_attachment/77047?_ts=14a2a322268

Les mer om Gjensidige barneidrettsforsikring:
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring