Foreldrekontakt

Foreldrekontakt 2017-02-20T12:20:27+00:00

Hvert parti i Tromsø Turnforening har en foreldrekontakt som hjelper trenerne med arbeid utover det sportslige. En foreldrekontakt har oppgaver som å holde kontakt med gymnastenes foresatte, videreformidle beskjeder fra trenerne, hjelpe til med utdelinger av loddbøker og lignende, finne foresatte som kan være med på stevner/konkurranser og evt. andre små utfordringer som måtte dukke opp i løpet av turnåret.

 

Å være foreldrekontakt er ikke en stor og utfordrende jobb, men er til stor hjelp for å avlaste trenerne og kontoret. Vår erfaring er at en foreldrekontakt er med på å øke det sportslige nivået, da trenerne får mer tid til å fokusere på treninger framfor administrativt arbeid.

 

  • Alle partier skal ha foreldrekontakt
  • Valg av foreldrekontakt og vara på foreldremøte.
  • Sitter til ny er valgt.
  • Dersom foreldrekontakt må trekke seg, overtar vara inntil ny er valgt.
  • Endringer meldes foreldrekontakt i Styret TTF; ingerlin_saura@hotmail.com

Uten navn7