Økonomisk bidrag

Økonomisk bidrag 2017-01-09T19:24:59+00:00

Tromsø Turnforening har til en hver tid mellom 500-600 barn og unge på ventelisten. Vårt høyeste ønske er å kunne tilby turn til ALLE!

Vi arbeider aktivt med å få en ny og større turnhall, slik at alle håpefulle skal få være med. Dette koster naturligvis mye penger, og vi setter stor pris på små og store bidrag.

 

Du kan enten melde deg inn som støttemedlem og betale kr 330,- pr år (se egen fane til venstre i menyen), eller du kan overføre et engangsbeløp til konto nr. 4750 22 38791 (merk innbetalingen «Økonomisk støtte»).

Uten navn