Forsikring og skademelding

Alle Tromsø Turnforening´s medlemmer er forsikret gjennom medlemskontingenten.  Hvilken forsikring og hvilket skademeldingsskjema dere skal fylle ut, avhenger av om gymnasten er under eller over 13 år.

Benytt denne linken for å navigere deg videre: https://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/forsikring/#1473348172593-90878c79-0d49