Forsikring og skademelding

Alle Tromsø Turnforening´s medlemmer er forsikret gjennom medlemskontingenten.  Hvilken forsikring og hvilket skademeldingsskjema dere skal fylle ut, avhenger av om gymnasten er under eller over 13 år.

Under 13 år: Her finner du elektronisk skademeldingsskjema for gymnaster under 13 år (fylles ut av foresatte) :
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Gymnaster over 13 år må ringe Idrettens Skadetelefon; Tlf. 02033

Se alle vilkår og forsikringsbevis/erstatningsskjema:
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring/_attachment/77047?_ts=14a2a322268

Les mer om Gjensidige barneidrettsforsikring:
https://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/forsikring/#1473347280519-ecdafbff-6ff4

Idrettsskader meldes inn her:
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsskade/meld-skade-uihs