Styret i Tromsø Turnforening

Styret i Tromsø Turnforening 2017-04-05T11:05:52+00:00

Hovedstyret i Tromsø Turnforening velges blant medlemmer i foreningen på årsmøter.

Lena Oprand Heggelund ble på årsmøtet valgt som styreleder. Sammen med seg i styret har hun nestleder, styremedlemmer, og 4 avdelingsledere som representerer de ulike aktivitetsområdene i foreningen.

Felles e-post adresse til styret er: styret@tromsoturn.no

Lena Oprand Heggelund
Lena Oprand Heggelund
Rolle: STYRELEDER
E-post: lena.oprand.pedersen@gmail.com
Tlf: 95 83 06 54

Ingerlin Saura
Ingerlin Saura
Rolle: NESTLEDER
E-post: ingerlin_saura@hotmail.com
Tlf: 97 53 74 89

Katharina Torheim
Katharina Torheim
Rolle: STYREMEDLEM
E-post: ktorheim@gmail.com
Tlf: 47 02 93 23

Laila Berg
Laila Berg
STYREMEDLEM (AG)
EPOST: lai-ber2@online.no

Lena Jensen Henriksen
Lena Jensen Henriksen
STYREMEDLEM (Komiteeleder ARG)
EPOST: lena.j@online.no

Børge Johansen
Børge Johansen
Rolle: STYREMEDLEM (Anleggsutvalget)
E-post: boergejo@hotmail.com
Tlf: 95 80 64 71

Tora Sundelin
Tora Sundelin
Rolle: STYREMEDLEM (Ungdoms-representant)
E-post: torasundelin@gmail.com

Sigve Andersen
Sigve Andersen
Rolle: STYREMEDLEM (Komiteleder ATK)
E-post: lederatk1@gmail.com
Tlf: 99 48 36 89

Stein Are Engstad
Stein Are Engstad
Rolle: STYREMEDLEM (Komiteleder ATM)
E-post: stein-are.engstad@facilit.no
Tlf: 98 29 08 31

Anja Allern Brose
Anja Allern Brose
Rolle: STYREMEDLEM
E-post: abb@snnstiftelsene.no
Tlf:

Håkon L Willumsen
Håkon L Willumsen
VARAMEDLEM
hakon@tromsosko.no

Espen Åberg
Espen Åberg
Rolle: VARAMEDLEM (Sportslig utvalg)
E-post: sportsliglederTTF@gmail.com

Eline Engås
Eline Engås
Personlig vara for Tora Sundelin

Knut Einar Larsen
Knut Einar Larsen
VARAMEDLEM
knut.einar.larsen@gmail.com