MYSOFT

Medlemsdatabasen Mysoft

Mysoft er databasen som Tromsø Turnforening benytter for medlemsinformasjon. Her ligger medlemmenes kontaktinformasjon, forsikring, påmelding til diverse stevner og kjøp av billetter til diverse arrangement.

Som foresatt må du logge inn på Mysoft , og sjekk at kontaktinformasjonen vi har registrert på ditt barn stemmer. Du er selv ansvarlig for at riktig informasjon blir gitt.
Når du kommer inn på MySoft medlemsadministrasjon er det fint om dere:

Slår AV markering om SMS. «Jeg reserverer meg mot SMS fra klubben (Viktig informasjon, kr. 3,-).
Vi bruker denne funksjonen til å nå ut til medlemmene om viktig informasjon om trening eller medlemskap.
Vi misbruker ikke SMS til markedsføring m.m. (vi deler ikke ut medlemsinformasjon).
Slår PÅ markering om «Jeg tillater at det tas bilder av meg på trening og konkurranse».Vi benytter kun fotografiene til internt bruk og drift av foreningen. Bildene kan benyttes i programmer/markedsføring av TTF sine arrangementer. Vi har strenge etiske regler om publisering av bilder !

Gå til Mysoft

Brukerveiledning

Her finner du ulike veiledninger til Mysoft: