OM OSS

Tromsø Turnforening ble stiftet 29. april 1862, og er med det Nordkalottens eldste idrettslag.

Tromsø Turnforening har per i dag ca 900 medlemmer og rundt 400 på ventelister med ønske om treningstilbud. Turnforeningen trener primært i Gyllenborghallen.

Tromsø Turnforening har spilt en viktig rolle i utviklingen av idretten i Tromsø. Både skytterne, bryterne, friidrettsutøverne og fotballspillerne hørte til Tromsø Turnforening til det dannet egne organisasjoner.

Turnere fra Tromsø har siden oppstart reist på stevner over hele landet – til Vadsø, Harstad, Trondheim og Bergen, og i nyere tid legges også reiser ut i den store verden. Foreningen hevder seg i norgestoppen innen flere av turnsportens grener, og kan skryte på seg å ha flere gymnaster på landslaget i turn og i rytmisk gymnastikk.

Foreningens første turnhall ble innviet i 1901 og lå i Parkgata. Her ble det drevet turn helt fram til hallen ble revet i 1977. Foreningen kjøpte seg så en bruksrett i Gyllenborg skoles nye gymnastikksal. I Gyllenborghallen har Tromsø Turnforening turnet helt fram til i dag. I disse dager setter Tromsø Turnforening spaden i jorda for sin nye hall på Templarheimen. Nyhallen skal huse opptil 1500 turnere, og vil bli et enormt og etterlengtet løft for turnsporten i Nord-Norge.