OM OSS

Tromsø Turnforening ble stiftet 29. april 1862, og er med det Nordkalottens eldste idrettslag.

Tromsø Turnforening har ca. 1000 medlemmer. Vi har fantastiske treningsfasiliteter i en topp moderne hall på Templarheimen. Hele hallen er på totalt 2800 kvadratmeter, fordelt over to plan.

Tromsø Turnforening har spilt en viktig rolle i utviklingen av idretten i Tromsø. Både skytterne, bryterne, friidrettsutøverne og fotballspillerne hørte til Tromsø Turnforening til det dannet egne organisasjoner.

Turnere fra Tromsø har siden oppstart reist på stevner over hele landet – til Vadsø, Harstad, Trondheim og Bergen, og i nyere tid legges også reiser ut i den store verden. Foreningen hevder seg i norgestoppen innen flere av turnsportens grener, og kan skryte på seg å ha flere gymnaster på landslaget i turn og i rytmisk gymnastikk.

Foreningens første turnhall ble innviet i 1901 og lå i Parkgata. Her ble det drevet turn helt fram til hallen ble revet i 1977. Foreningen kjøpte seg så en bruksrett i Gyllenborg skoles nye gymnastikksal. I Gyllenborghallen turnet Tromsø Turnforening helt fram til i våren 2018.
Sommeren 2018 flyttet Tromsø Turnforening endelig inn i en egen, etterlengtet turnhall. Turnhallen Tromsø er plassert midt i sentrum for aktivitet og idrett på Templarheimen, og gjør at Tromsø Turnforening idrettslig kan hevde seg i toppen, så vel som i bredden.