Tromsø Turnforening ble stiftet 29. april 1862, og er med det Nordkalottens eldste idrettslag.

Tromsø Turnforening har per i dag ca 900 medlemmer og rundt 400 på ventelister med ønske om treningstilbud. Turnforeningen trener primært i Gyllenborghallen.

Tromsø Turnforening har spilt en viktig rolle i utviklingen av idretten i Tromsø. Både skytterne, bryterne, friidrettsutøverne og fotballspillerne hørte til Tromsø Turnforening til det dannet egne organisasjoner.

Turnere fra Tromsø har siden oppstart reist på stevner over hele landet – til Vadsø, Harstad, Trondheim og Bergen, og i nyere tid legges også reiser ut i den store verden. Foreningen hevder seg i norgestoppen innen flere av turnsportens grener, og kan skryte på seg å ha flere gymnaster på landslaget i turn og i rytmisk gymnastikk.

Foreningens første turnhall ble innviet i 1901 og lå i Parkgata. Her ble det drevet turn helt fram til hallen ble revet i 1977. Foreningen kjøpte seg så en bruksrett i Gyllenborg skoles nye gymnastikksal. I Gyllenborghallen har Tromsø Turnforening turnet helt fram til i dag. I disse dager setter Tromsø Turnforening spaden i jorda for sin nye hall på Templarheimen. Nyhallen skal huse opptil 1500 turnere, og vil bli et enormt og etterlengtet løft for turnsporten i Nord-Norge.

Kontakt Oss

Kontakt info

For skriftlige henvendelser til Tromsø Turnforening:

Tromsø Turnforening
Skolegata 34, postboks 15
9251 Tromsø
Norway
Telefon: 776 82 234 / 90 47 82 26 (Begge telefon-numrene er viderekoblet slik at du kommer til samme sted, uavhengig av hvilket nummer du velger å ringe.)

Om du har behov for å oppnå kontakt med oss direkte, kan du besøke vårt kontor i Gyllenborghallen i vår åpningstid hver Mandag mellom 12.00-15.30.

E-post: post@tromsoturn.no
Følg oss gjerne på sosiale medier:
Facebook: www.facebook.com/tromsoturn
Instagram: @tromsoturnforening
Org. nr.: 974 899 450

Hvem er vi

Administrativt tilsatte i Tromsø Turnforening er Linn R Pettersen, Jon-Erik Johansen og Ane Viveke Eilertsen.

For øvrig driftes Tromsø Turnforening av fire komiteer bestående av frivillige bidragsytere og foreldre, som har ansvar for hver sin avdeling. Herunder: Avd. Gymnastikk (AG), Avd. Rytmisk Gymnastikk (ARG), Avd. Turn Menn (ATM) og Avd. Turn Kvinner (ATK).

Linn R Pettersen
Kontorfullmektig

Linn jobber som kontorfullmektig i 50% stilling. Hun har vært ansatt i Tromsø turnforening siden 2016.
post@tromsoturn.no

Jon-Erik Johansen
Trenerkordinator

Jobber som trenerkoordinator administrativt, og ble tilsatt i 2017.
trenerkoordinator@tromsoturn.no

 

Sigrid Øygaarden
Trenerkoordinator

Ansatt som trenerkoordinator i 10% stilling

 

Styret

Lena Oprand Heggelund

STYRELEDER
lena.oprand.pedersen@gmail.com
95 83 06 54

Ingerlin Saura

NESTLEDER
ingerlin_saura@hotmail.com
97 53 74 89

Katharina Torheim

STYREMEDLEM
ktorheim@gmail.com
47 02 93 23

Katrine Jaklin

STYRELEDER (AG)
katrine.jaklin@gmail.com

Hårek Guneriussen

STYREMEDLEM (komiteeleder ARG)
haarekg@gmail.com

Børge Johansen

STYREMEDLEM
(Anleggsutvalget)
boergejo@hotmail.com
95 80 64 71

Tora Sundelin

STYREMEDLEM
(Ungdoms-representant)
torasundelin@gmail.com

Sigve Andersen

STYREMEDLEM (Komiteleder ATK)
lederatk1@gmail.com
99 48 36 89

Monica Engen

STYREMEDLEM (komiteeleder ATM)
engen.moni@gmail.com

Anja Allern Brose

STYREMEDLEM
abb@snnstiftelsene.no

Håkon L Willumsen

VARAMEDLEM
hakon@tromsosko.no

Espen Åberg

VARAMEDLEM (Sportslig utvalg)
sportsliglederTTF@gmail.com

 
Eline Engås

Personlig vara for Tora Sundelin

Knut Einar Larsen

VARAMEDLEM
knut.einar.larsen@gmail.com