Påmelding Turnhallen Treningssenter

Tromsø Turnforening kan endelig tilby våre medlemmer tilgang til vårt trenings- og styrkerom i Tromsø Turnhall.

Bli medlem her!

Medlemskapet koster 230,- kroner pr. måned og er bindende ut semesteret (frem til og med Desember, eller til og med Juni). I tillegg tilkommer det medlemsavgift på 400,- kr pr år. Nøkler utleveres sammen med signering av avtale. Dette kan gjøres når du har fått en bekreftelse på mail om at du er tatt inn på treningssenteret. Nøkler og kontrakt kan hentes i cafe mandag-torsdag fra kl 17.00-19.00. Når du melder deg inn ønsker vi at du velger partiet «turnhallen treningssenter».
Som medlem i Turnhallen Treningssenter forplikter medlemmet/ medlemmets foresatt til å lese, forstå og akseptere våre vilkår og betingelser uten forbehold. Disse finner du HER.

Avtale om regler og ansvar – treningsrom/styrkerom ved Tromsø Turnhall

1. Åpningstider: 06.00-23.00 alle dager. Tromsø Turnforening forbeholder seg retten til å endre åpningstidene.
Tromsø Turnforening vil foreta sjekk av ID ved inngåelse av medlemskap, samt rutinemessig ved bruk av treningssenteret.
2. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at egen helsetilstand er egnet til fysisk aktivitet, og at nødvendig kunnskap om utstyrsbruk er tilegnet. Medlemmet aksepterer at Tromsø Turnforening ikke kan holdes ansvarlig for personskader, eller skader og tap av personlige gjenstander under oppholdet i treningsrom/styrkerom. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. Tromsø Turnforening tar ikke ansvar for klær og personlige eiendeler, selv om disse er låst inn i garderobeskap.
3. Adgangsnøkkel er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Medlemmet plikter umiddelbart å melde fra om tapt adgangsnøkkel. Ny nøkkel belastes med kr 150,-.
4. Det er forbudt å slippe personer som ikke er medlem inn i treningsrommet. Overtredelse medfører utestengelse fra treningsrommet i 1 måned samt bot på kr 1500,-.
5. Medlemmer under 18 år må få foreldre/foresatte til å signere denne avtalen før de kan benytte ubetjent styrkerom. Nedre aldersgrense er 16 år.
6. Barn har ingen adgang i treningsrommet.
7. Det er ikke tillatt å oppbevare treningstøy, verdisaker eller annet i garderobeskap når man selv ikke befinner seg i Turnhallen/ treningsrommet. Låste skap utenom åpningstid vil bli åpnet og skapet tømt.
8. Ta til enhver tid hensyn til andre medlemmer ved fotografering og filming i treningsrommet. Spør alltid om lov til bruk om andre medlemmer havner i bildene. Fotografering er ikke tillatt i garderobene (selfies inkludert).
9. Av hygieniske og miljøskapende grunner skal du benytte anstendige og ikke støtende treningstøy, samt alltid benytte håndkle. Rene sko som ikke sverter skal benyttes i treningsrommet. Tørk av apparatene med desinfiserende spray og papir etter bruk.
10. Du forplikter deg til å holde orden og rydde på plass utstyr som du har benyttet. La andre benytte treningsapparatet mens du har en pause slik at ventetiden blir mindre for alle.
11. Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Komplett liste: www.rentsenter.no. Ved mistanke kan TTF kreve at du avgir dopingprøve. Dersom du nekter å avlegge dopingprøve eller ved positiv test har TTF anledning til å heve medlemskapet.
12. Medlemsopplysninger. Som medlem av Turnhallen Treningssenter vil dine personopplysninger bli lagret i kundebasen til Tromsø Turnforening. Informasjonen vil bli benyttet til fakturering av treningsavgiften, til å informere om endringer i åpningstilbud, og informasjon fra foreningens sponsorer. Reservasjon mot sponsorinformasjon gjøres av medlemmet selv på https://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/. Informasjonen vil ikke bli videreformidlet til andre parter.
13. Medlemmer av Turnhallen Treningssenter plikter seg til å sette seg inn i senterets branninstruks og Tromsø Turnforenings vilkår og betingelser.

Avtalens varighet
Medlemskapet gjelder for et semester og fornyes automatisk med ett semester av gangen, dersom det ikke blir sagt opp skriftlig innen våre avmeldingsfrister.
Avmelding må skje skriftlig til kontoret, mail post@tromsoturn.no, innen:
– 01.12 (for å si opp plassen før vårsemesteret).
– 01.06 (for å si opp plassen før høstsemesteret).