Påmelding

Informasjon om påmelding: Tromsø Turnforening (TTF) tar imot nye påmeldinger og tilbyr plass fortløpende til barn som er registrert påmeldt hos oss. Vi har nye opptak til partiene hvert semester (høst/ vår).

Vi har stor pågang til våre tilbud og vi har i dag ventelister på alle våre partier. Dersom du ønsker å melde ditt barn på turn, må du sende inn påmeldingsskjema til oss. Vi vil ta kontakt via e-post så snart vi har ledig plass. For ytterligere spørsmål, ta kontakt for nærmere informasjon på post@tromsoturn.no eller på telefon 776 82 234 (e-post anbefales).

PÅMELDING

Info om venteliste

Vi har dessverre svært lange ventelister, det er venteliste på alle partiene (utenom Lørdagsturn) av varierende lengde. Når du har sendt inn Påmeldingskjema vil du få en bekreftelse via e-post på at vi har mottatt påmeldingen. Etterhvert som barnet blir eldre vil det automatisk bli flyttet til ventelisten for passende parti.

Dersom dere mottar gjentatte tilbud om fast plass og takker nei/ ikke svarer på tilbudet, eller TTF mislykkes med å få kontakt med dere (for eksempel ugyldig telefon nr/ ugyldig e-post) for å kunne tilby dere plass, forbeholder vi dere retten til å fjerne dere fra ventelisten.

Lørdagsturn er et tilbud som er utenom ventelisten, der er det «først til mølla»-prinsippet som gjelder

Avmelding

Ved oppsigelse av medlemskap
Utmelding må skje skriftlig til kontoret innen våre frister.

Fristene er:
innen 15.12 (for å si opp plassen før vårsemesteret).
innen 01.06 (for å si opp plassen før høstsemesteret).
Utmeldingen er ikke gyldig kun ved å la være å stille opp på treninger eller gi muntlig beskjed til trener. Ved manglende skriftlig utmelding, eller for sen utmelding, blir du fakturert for hele semesteret, uavhengig av hvor mye/lite man har valgt å benytte seg av plassen. Utmeldingen er gyldig og gjelder f.o.m datoen vi har fått beskjed om det pr mail. Utmelding innebærer at forsikringen til barnet trer ut av kraft, og gymnasten kan derfor ikke stille på trening etter at kontoret har mottatt avmelding.

Nye medlemmer og utmelding: Når dere får tilbud om plass og takker ja til plassen, er det en bindende påmelding. Det vil si at dere forplikter deg til å være medlem ut semesteret, og må følge rutinene for oppsigelse av medlemskap.

Send utmeldingen til vår e-post adresse post@tromsoturn.no . Husk fullt navn og fødselsnummer. Merk mailen med «Utmelding»
Du vil da få en bekreftelse på at vi har mottatt utmeldingen.