Søknad om nøkkelbrikke

Søknad om nøkkel

  • Tilfeller hvor medlemmet er under 18 år, vil foresatte være ansvarlig for bruk av nøkkel, samt væreansvarlig for at medlemmet kjenner til branninstruksjonen.
  • Her bør det fremkomme årsaken til behovet gymnasten/medlemmet har for nøkkel. Søknader uten utfyllende årsak vil bli avvist
  • For å komme inn i turnhallen må du ha en firesifret kode i kombinasjon med nøkkelbrikken. Koden må være unik, dvs ikke for eksempel 1234, fødselsdato eller lignende. Vi gjør oppmerksom på at koden du ønsker kan bli avslått av oss. Du vil i tilfelle få dette opplyst på epost i vedtaket.