Sportslig utvalg

Sportslig utvalg 2017-04-03T12:26:25+00:00

Sportsligleder

Espen Åberg

sportsliglederTTF@gmail.com

Sportslig koordinator for Avdeling Turn Kvinner (ATK)

Per Olav Berg

sportsliglederATK@gmail.com

Sportslig koordinator for Tropp

Katrine Jaklin

sportsligledertropp@gmail.com

Sportslig koordinator for Avdeling Rytmisk Gymnastikk (ARG)

Lisa Andreassen

lisa_selfors@hotmail.com

Sportslig koordinator for Avdeling Turn Menn (ATM)

Børge Johansen

boergejo@hotmail.com