Info om venteliste

Info om venteliste 2015-07-23T08:01:49+00:00

Vi har dessverre svært lange ventelister, det er venteliste på alle partiene (utenom Lørdagsturn) av varierende lengde. Når du har sendt inn Påmeldingskjema vil du få en bekreftelse via e-post på at vi har mottatt påmeldingen. Etterhvert som barnet blir eldre vil det automatisk bli flyttet til ventelisten for passende parti.

Dersom dere mottar gjentatte tilbud om fast plass og takker nei/ ikke svarer på tilbudet, eller TTF mislykkes med å få kontakt med dere (for eksempel ugyldig telefon nr/ ugyldig e-post) for å kunne tilby dere plass, forbeholder vi dere retten til å fjerne dere fra ventelisten.

 

Lørdagsturn er et tilbud som er utenom ventelisten, der er det «først til mølla»-prinsippet som gjelder