Tropp

Tromsø turnforening har partier innen troppsgymnastikk for rekrutter (10-13 år) og junior/senior (13 år og oppover). Tropp er et konkurranseparti som konkurrerer i frittstående, trampett og tumbling. Dette er partier som krever opptaksprøve.

Tropp rekrutt har to treninger i uka, mens junior/senior har fire treninger i Gyllenborghallen hver uke. Noen av treningene er på apparatene (trampett, tumbling), mens andre treninger er basis-/styrkeøkter. I tillegg trener junior/senior frittstående.

Tropp har flere treningstimer enn et breddeparti og derfor en høyere kontingent. I løpet av et kalenderår deltar tropp på 2-3 konkurranser og har et par treningssamlinger. Dette betyr at foreldrene på tropp må bidra i større grad enn foreldrene på andre partier. Foreldregruppa organiserer egne dugnader for å holde egenandelene på turene nede. Det er også færre foreldre på tropp, noe som betyr at man må oftere hjelpe til når andre avdelinger i TTF har arrangementer, og man må også selv organisere egne turer.

Troppsgymnastikk konkurreres som lag bestående av 6-12 gutter, jenter eller mix. Man kan konkurrere fra det året man fyller 11. På trampett og tumbling kjører man tre serier i flyt (dvs. at gymnastene løper etter hverandre med samme mellomrom). Frittstående har både gymnastiske og akrobatiske innslag i tillegg til styrke. Drakt og defileringsdrakt er også påkrevd i konkurransesammenheng. Drakten som brukes i dag koster ca 2000 for jenter og 1400 for gutter, men det er mulig den skal byttes ut i løpet av året.

Vi har for øyeblikket tre hovedtrenere i tropp. Frida Guttormsen er ansvarlig for rekruttene, sammen med to hjelpetrenere, mens Tora Sundelin og Eline Engås deler ansvaret for de eldste. I tillegg er det flere hjelpetrenere. Alle trenerne har sikringskurs for de øvelsene tropp trener på.

Dette er et lukket parti og det kreves opptaksprøve.