TTF’s lover, plikter og betingelser

TTF’s lover, plikter og betingelser 2017-01-09T19:24:59+00:00

I menyen til venstre er finner du Tromsø Turnforenings vilkår, betingelser og generell informasjon. Ved medlemskap i Tromsø Turnforening forplikter medlemmet / medlemmets foresatt seg til å lese, forstå og akseptere betingelsene.

lover1