Velkommen til prøvetrening i troppsgymnastikk

Linn Pettersen Uncategorized

Det vil bli arrangert prøvetrening for opptak på troppsgymnastikk 3.-5.juni 2019 i Tromsø turnhall.Vi har ledige plasser både på vårt rekruttparti (10-12 år, f. 2009-2007) og junior/seniorparti (13-18 år, f. 2006 eller tidligere). Frist for påmelding er 1. juni.
Opplegget vil være som følger:
Mandag kl. 17-19: Åpen trening for alle som ønsker å prøve seg i troppsgymnastikk. Denne treningsøkta vil ha fokus på basisferdigheter, motivasjon og treningsvilje. Denne treningen fungerer som en kvalifisering til uttakstrening i tumbling (tirsdag kl. 18.30-20.30) og trampett (onsdag kl. 18.30-20.30). For å kunne bli tatt ut på tropp, må man delta på alle tre treningene.
Basisferdigheter som vurderes er generelle turnferdigheter (rulle, hjul, håndstående mm.), styrke, koordinasjon, rytmesans og bevegelighet.

TRYKK HER FOR PÅMELDING!

TTF troppsgymnastikk
TTFs Avdeling troppsgymnastikk (ATT) har partier innen troppsgymnastikk for rekrutter (10-13 år) og junior/senior (13 år og oppover). Tropp er et konkurranseparti som konkurrerer i frittstående, trampett og tumbling, og har i dag ca. 40 utøvere. Nye utøvere tas opp etter prøvetreninger og tilbys en avtalt prøveperiode før endelig plass på tropp avtales. Dette vurderes av våre kvalifiserte trenere.
Troppsgymnastikk er en lagidrett og et konkurranseparti, og det forventes at gymnastene prioriterer trening, oppvisninger og konkurranser.

Det konkurreres som lag bestående av 6-12 gutter, jenter eller mix. Man kan konkurrere fra det året man fyller 11. På trampett og tumbling kjører man tre serier i strøm (dvs. at gymnastene løper etter hverandre med samme mellomrom). Frittstående har både gymnastiske og akrobatiske innslag i tillegg til styrke. Se neste side for mer informasjon fra Norges Gymnastikk- og turnforbund.
Foreldrene på tropp må bidra i større grad enn foreldrene på breddepartier, både når det kommer til dugnadsinnsats og betaling av treningsavgift. Foreldregruppa organiserer egne dugnader for å holde egenandelene på konkurranser/treningssamlinger nede. Det kreves at alle bidrar. Vi må også hjelpe til når andre avdelinger i TTF har arrangementer, og yte vår andel ved hovedforeningens inntektsbringende arbeid.

Avdeling Troppsgymnastikk er foreldredrevet som resten av klubben. Styret består i dag av 7 foreldrerepresentanter. Sportslig leder Marit Sundelin kan kontaktes på mobil 41470413 eller marit.sundelin@gmail.com om dere har spørsmål. Vi viser også til foreningens nettsider www.tromsoturn.no.