Info om semesterstart 2022

Linn Pettersen Uncategorized

Oppdatert 14.01.2022:

Informasjon om kommende treninger for barn mellom 1 og 5 år (født 2020-2016), samt voksenpartiene våre.

1 åringer (2020) kjører som normalt, og har oppstart uke 3.

2 og 3 åringene (2019 og 2018) kjører som normalt, men vil deles opp i 2 grupper på treningen. Oppstart uke 3.

4 åringene (2017) : Korona og retningslinjene fra myndighetene gjør at det er utfordrende å få tilrettelagt for at foreldre og barn er på trening sammen på disse partiene. Derfor ønsker TTF i en periode på noen uker å la barna trene alene uten foreldre i salen. Foresatte kan være tilstede på tribunen eller stå i korridoren (med avstand og med munnbind). Dette gjøres i hovedsak pga antallet barn/voksne. Med denne løsningen får barna være sammen i sin gruppe, men om vi ser at det ikke går uten foresatte på trening over tid, vil et alternativ på sikt være at partiet deles, og trener annenhver uke eventuelt lignende alternativ. Dette må da sees i sammenheng med de retningslinjene som på det tidspunkt er gjeldende.

5 åringene (2016) trener som normalt, uten foreldre i salen. De som ønsker å være tilstede i hallen kan være på tribunen eller står i korridoren utenfor med en meters avstand og munnbind.

Voksenturn starter opp 16 januar, og går som normalt.

Herretrimmen og mårrastrekken har oppstart som normalt i uke 3.

 

______________________________________________________________________________

Oppdatert 04.01.2022:

Med bakgrunn i helsemyndighetenes føringer, ser vi oss dessverre nødt til å gjøre noen endringer i oppstarten for turn semesteret våren 2022.

For alle barn og unge født 2015 (6 år) til og med 2006 vil treningen gå som normalt, og ha oppstart i uke 2. Timeplanen finner du HER.

Foreldre og barn partiene (født 2020-2016) , samt alle voksenpartier (turn for voksne, herretrimmen og mårrastrekken) vil dessverre få en ukes utsatt oppstart. Vi håper å kunne ta igjen tapt treningstid for disse partiene ved å utvide semesteret med en uke. Vi kommer tilbake med en ny vurdering og informasjon så snart som mulig, og innen mandag 17 Januar, når det er kommet ny informasjon fra myndighetene. Alle oppdateringer vil legges på vår hjemmeside www.tromsoturn.no, og foresatte bes sjekke løpende informasjon her. Konkurransepartiene får egen beskjed fra sportslig leder i avdelingen om eventuelle endringer.

Vi beklager ulempene dette kan medføre, men gleder oss til å se dere alle igjen!