Gjelder treningsavgiften og medlemskontingenten for hele skoleåret eller ett semester?

Treningsavgiften gjelder for et semester. Vi fakturerer treningsavgift i begynnelsen av semesteret både på høsten og på våren. Medlemskontingenten faktureres bare en gang og gjelder hele kalenderåret.