Koronavettregler

Tromsø Turnhall, oppdatert 21.08.2020

– Personer som er smittet av korona eller har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand skal ikke møte på trening. Er man i tvil, holder man seg hjemme. Har man hatt symptomer, skal man være symptomfri + 1 døgn før man kommer på trening.

– Levering og henting bør gjøres tett opp mot treningsstart og treningsslutt, slik at gymnastene ikke samler seg i grupper for å vente på å komme inn i hallen eller å komme seg hjem

– Utøvere møter ferdig skiftet i treningstøy. Personlig utstyr som drikkeflaske skal ikke håndteres av andre enn utøveren selv.

– Gymnaster anbefales å ha med egen sekk eller bag for oppbevaring av eget yttertøy

– Desinfeksjonsmiddel skal benyttes ved ankomst hall, samt at ordinær håndvask skal utføres før inngang i hallen.

– Gymnaster og trenere må påse å ha god håndhygiene. Det skal hele tiden være såpe tilgjengelig på håndvaskstasjoner, samt tilgang på alkoholbasert desinfeksjon der håndvask ikke er tilgjengelig

– I fellesarealer og på tribune må det være minst 1 meters avstand mellom personer.
Foreldre oppfordres til ikke å være til stede på trening, og om dette er nødvendig må de oppholde seg på tribune (dette gjelder ikke barnepartiene som krever at foresatte deltar).