Lørdagsturn er et grunnleggende turnkurs for barn 2-8 år.

Lørdagsturn er et kurs som er utenom ventelisten, hvor er det «først til mølla»-prinsippet som gjelder. Kurset krever ny påmelding for hvert semester.

Hva gjør vi egentlig på lørdagsturn?

Vi deler inn i aldersgrupper slik at barna får riktig trening i forhold til utvikling. Her kan du lese litt om hva de gjør og hvordan treningene er lagt opp.

Barn 2-3 år: Varighet, 1 time. Kl. 10.00-11.00

Målet med treningen er først og fremst å ha det GØY! Dette gjør vi gjennom leker, sanger, dramatiseringer og små turnøvelser som de minste elsker. Det blir lagt vekt på de grovmotoriske ferdighetene som rulle, balanse, krype, hoppe, klatre, små balløvelser etc..
Vi viser også foreldre hvordan de kan sikre og utføre øvelser sammen med barnet sitt. Barna får fritt utløp med lek og lærer kroppen å kjenne. Timen avsluttes med fallskjem og en sang til slutt.

Barn 4-5 år: Varighet, 1 time. Kl. 11.00-12.00

Her er også stikkordet lek og motivajon. Målet er å ha det gøy, og å lære barna å bli kjent med kroppen sin. Vi synger og leker, har små dramatiseringer og turnøvelser. Det blir lagt vekt på å utvikle kroppsbeherskelse i form av fiksering, balanse og spenst. Vi øver forlengs og baklengs rulle, håndstående og viser «turn-triks». Vi går videre med barn som er klare for mer utfordring og viser de f.eks teknikken i å slå hjul.

Foreldrene er også her med under turntreningene, og treningene legges opp til at barna har mye energi i denne alderen. Timen avsluttes gjerne med fallskjerm og sang.

Barn 6-8 år: Varighet 1,5 timer. Kl. 12.00-13.30

Målet med treningen er å gi turneren basisferdigheter og introdusere dem for de ulike apparatene. Her er barna i sal uten foreldrene. Vi deler de inn i grupper på enten 3 eller 4 etter nivå og ferdigheter slik at gruppene vil få forskjellig utfordring. En vanlig inndeling av apparater kan være matter, bom og trampett. Vi gjør øvelser som hjul, araber, baklengs og forlengs bro med mottak, stift og flikk flakk på matter. På trampett øver vi strekkhopp, kropert hopp, pikert hopp, og evenuelt «fame-hopp»

Avsluttes med lek til slutt.

Energien er alltid positiv og vi har det veldig gøy sammen på lørdagsturn. Har du ikke prøvd det ennå så er tiden inne nå.