Lover for Tromsø Turnforening 2006

Lover for Tromsø Turnforening, vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005, godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006: Vedtatt lov for TTF 2006

Organisasjonsplan

Her finner du organisasjonsplanen for Tromsø Turnforening vedtatt på Årsmøtet for 2021:

 

ORGANISASJONSPLAN2021