Styret

LENA OPRAND HEGGELUND

STYRELEDER
lena.oprand.pedersen@gmail.com
95 83 06 54

MARIANNE FÆRØYVIK

NESTLEDER
marianne700@gmail.com

hÅREK GUNERIUSSEN

VARAMEDLEM
haarekg@gmail.com
91860470

Stine Fladseth

STYREMEDLEM
Avdelingsleder ATK
stine.fladseth@gmail.com

SILJE MOAN

VARAMEDLEM
silje.moan@dualog.com

BØRGE JOHANSEN

STYREMEDLEM
boergejo@hotmail.com
95 80 64 71

Stine Larsen Loso

STYREMEDLEM
Avdelingsleder ARG

Monica Engen

STYREMEDLEM
Avdelingsleder ATM
engen.moni@gmail.com

Tormod Eilertsen Sletvold

Kristin Åberg

STYREMEDLEM
Arrangement
kristin.aaberg09@gmail.com
98094460

ANASTASIA HENRIKSEN

VARAMEDLEM

Anja Støback Bjørsvik

STYREMEDLEM
(Foreldrekontakt og dugnadsansvarlig)
anja.bjorsvik@gmail.com

STYREMEDLEM
Avdelingsleder Tropp