Timelister

Timelisten fylles ut og sendes til trenerkoordinator@tromsoturn.no innen den 01. i hver måned.

Her er timelisten som skal fylles ut Download Now

Her er et eksempel på hvordan timelisten fylles ut riktig: Mal-Timeliste-EKSEMPEL-utfylling