Utleggsskjema

Dersom du har hatt utlegg på vegne Tromsø Turnforening som du skal ha refundert, må du levere inn et utleggsskjema sammen med kvitteringer.

Utleggsskjemaet finner du ved å klikke her: Refusjon av utlegg
Utfylt skjema med kvitteringer legges i posthylla til kontoret, evt. avdelingsleder dersom det skal refunderes av den enkelte avdeling.