Våre turntilbud

Det er mange gode grunner til å starte på turn. Turntreningene legger vekt på motorisk utvikling gjennom å oppmuntre og inspirere de unge til å være i fysisk aktivitet. I turnhallen får barna utfordre seg med bevegelsestrening, styrketrening, apparattrening og lek. Fra man starter på turn vil man utvikle grunnleggende ferdigheter innenfor turnsporten.
Avdeling gymnastikk er bredde turn for alle, og her kan alle som vil være med. Alle barn og voksne er forskjellige med ulike potensialer når det gjelder å mestre aktiviteter.

Motorisk læring deles gjerne inn i alder.
Opp til 6-7 år utvikler barna grove bevegelser. Grovmotoriske som å gå, krype, løpe, hoppe, klatre, smyge osv.
Fra 7-12 år utvikles det meste av koordinasjonsevnen. Her er gymnastene mottakelige for teknikktrening opp mot 13 år. De er inne i finkoordineringsfasen. I denne fasen jobbes det mye med repetering, det at øvelsene gjentas mange ganger, helt til de er automatisert.

Bredde turn: Foreldre og barn

Påmelding foreldre og barn

.
Barn 1-2 år
Barna trener i barnebasishallen som har tilrettelagt løyper og miljø tilpasset denne aldersgruppen. Treningene varer i 45 minutter.
Hovedmål: Få utfolde seg med turn aktiviteter, i turnhall med turnapparater.
Foreldrene er sterkt deltakende på treningene. De får opplæring i hvordan sikre sitt barn.
Oppvarming består av sang/dramatisering, musikk og innlæring av hvordan foreldre sikrer sitt barn.
Varierte løyper som omhandler turn i apparater. (Airtrack, matte med skumklosser, bom, skranke, ringer.)
Avslutning med fallskjerm og sang.

Barn 3-4 år
Barna trener i barnebasishallen i 45 minutter. Foreldrene er med på treningen og sikrer sitt barn.
Hovedmål: Få utfolde seg gjennom turnaktiviteter i turnapparater i turnhall.
Oppvarming består av bevegelser til musikk, tøyning, og innlæring av enkle turnmomenter.
Hoveddel: Varierte løyper i apparatene, hvor grovmotoriske bevegelser innøves. (Hopp, balanse, rulle, sving i apparater, håndstående og hjul med sikring av foreldre.)
Avslutning med fallskjerm og sang.

Barn 5 år
Barna trener i barnebasishallen i 45 minutter. Foreldre sitter på tribunen eller på benk i salen.
Hovedmål: Utfolde seg i turnapparater i turnhall. Lære turnmomenter som styrker den motoriske koordineringsevnen.
Barna er fortsatt i den grovmotoriske fasen men her blir de utfordret mer. Det øves mer med riktig teknikk og mere repetisjon av momentene.
Barna er blitt større og mer mottakelige for instruksjon og disiplin. Vi øver en del på og stille opp på rekker og høre etter når trenerne gir instrukser.
Oppvarming: Vi bruker gjerne musikk til dans/lek, løping, hopping, styrke og tøyning før vi starter hoveddelen.
Hoveddelen: Består gjerne av tre ulike apparater, og barna blir delt opp i tre grupper.
Avslutning: Varierte aktiviteter og noen ganger fri lek i apparatene.

gymnastikk og turn

Påmelding breddeturn

.
Jenter 6 år
Trener i barnebasishallen 60 minutter. Det er to 6 års grupper. Dette er et parti hvor gymnastene trener mer spesifikt på turnmomenter. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser for å styrke kroppen.
Foreldrene sitter på tribunen eller på benker i barnebasishallen.
Oppvarming: Bruker musikk for å bli varme. Her er det fokus på tøyning og styrke.
Hoveddel: Gymnastene blir delt i tre grupper hvor det jobbes i apparater. (Bom, matte, airtrac, trampett, skranke). Her øves det på forlengs rulle, baklengs rulle, hjul, handstående, piruetter, hopp på trampoline. Det øves på varierte ting på bommen.
Avslutning: Uttøyning. Bruker litt tid på bevegelsestrening. (Tøying) Øvelser som spagat og bro er sentrale.

Jenter 7 år
Trener i barnebasishallen 60 minutter. Det er to 7 års grupper. Dette er et parti hvor gymnastene trener mer spesifikt på turnmomenter. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser for å styrke kroppen. Her kan også gymnastene velge om de vil melde seg på et ekstraparti og da vil de få 1,5 times ekstratrening i uken. Ekstrapartiet for denne aldersgruppen er J6, J7 og J8.
Foreldrene sitter på tribunen eller på benker i barnebasishallen.
Oppvarming: Bruker musikk for å bli varme. Her er det fokus på tøyning og styrke.
Hoveddel: Gymnastene blir delt i tre grupper hvor det jobbes i apparater. (Bom, matte, airtrac, trampett, skranke). Her øves det på forlengs rulle, baklengs rulle, hjul, handstående, piruetter, hopp på trampoline. Det øves på varierte ting på bommen.
Avslutning: Uttøyning. Bruker litt tid på bevegelsestrening. (Tøying) Øvelser som spagat og bro er sentrale.

Jenter 8 år
Trener i flerbrukshall og har også litt tid inne i turnhallen, treningstiden er 1,5 time. Det er to 8 års grupper. Her kan også gymnastene velge om de vil melde seg på et ekstraparti og da vil de få 1,5 times ekstratrening i uka. Ekstrapartiet for denne aldersgruppen er J6, J7 og J8. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser etter oppsatt plan (idrettens grunnstige- og saltobøkene). Styrketrening er en del av treningen.
Oppvarming: lekpreget aktivitet inkl.kroppsteknikk/ teknikk
Hoveddel: Løype med elementer fra idrettens grunnstige og saltobøkene. Løypa inviterer til videre trening på de elementene vi har vært igjennom, og ellers allsidig aktivitet. Her øves det på å automatisere turnstrekk og fiksering. Øve inn landing og avslutning av øvelser. Trene på fraskyv/stem. Perfeksjonere rulle forlengs/baklengs. Øve på hjul begge veier. Øve håndstående- rulle. Øve på hinkesats. Begynne med araber. Vi lar gymnastene prøve seg på elementer som stift, flikkflakk og broovergang. Pararbeid/pyramider. Øve på trampett med tilløp.
Avslutning: Uttøyning og avspenning

Jenter 9 år
Trener i flerbrukshall og har også litt tid inne i turnhallen, treningstiden er 1,5 time. Det er to 9 års grupper. Her kan også gymnastene velge om de vil melde seg på et ekstraparti og da vil de få 1,5 times ekstratrening i uka. Ekstrapartiet for denne gruppen er J9 og J10. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser etter oppsatt plan (idrettens grunnstige- og saltobøkene). Styrketrening er en del av treningen.
Oppvarming: lekpreget aktivitet inkl.kroppsteknikk/ teknikk
Hoveddel: Løype med elementer fra idrettens grunnstige og saltobøkene. Løypa inviterer til videre trening på de elementene vi har vært igjennom, og ellers allsidig aktivitet. Her øves det på å automatisere turnstrekk og fiksering. Øve inn landing og avslutning av øvelser. Trene på fraskyv/stem. Perfeksjonere rulle forlengs/baklengs. Øve på hjul begge veier. Øve håndstående- rulle. Øve på hinkesats. Begynne med araber. Vi lar gymnastene prøve seg på elementer som stift, flikkflakk og broovergang. Pararbeid/pyramider. Øve på trampett med tilløp.
Avslutning: Uttøyning og avspenning

Jenter 10 år
Trener i flerbrukshall og har også litt tid inne i turnhallen, treningstiden er 1,5 time. Det er to 10 års grupper. Her kan også gymnastene velge om de vil melde seg på et ekstraparti og da vil de få 1,5 times ekstratrening i uka. Ekstrapartiet for denne gruppen er J9 og J10. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser etter oppsatt plan (idrettens grunnstige- og saltobøkene). Styrketrening er en del av treningen.
Oppvarming inkl.litt styrketrening, kroppsteknikk, hoppserier og leddutslagstrening. ( fra Idrettens grunnstige: styrke-og bevegelighet)
Hoveddel: Løype med elementer fra idrettens grunnstige og saltobøkene. Løypa inviterer til videre trening på de elementene vi har vært igjennom, og ellers allsidig aktivitet. Her øves det på å automatisere turnstrekk og fiksering. Øve inn landing og avslutning av øvelser. Trene på ferdiheter i fiksering og fraskyv/ste jevnlig. Perfeksjonere rulle forlengs/baklengs. Øve på hjul begge veier. Øve håndstående- rulle. Øve på hinkesats. Begynne med araber. Vi lar gymnastene prøve seg på elementer som stift, flikkflakk og broovergang. Pararbeid/pyramider. Øve på trampett med tilløp. Leddutslag og styrke.
Avslutning: Uttøyning og avspenning

Jenter 11 år
Trener 1,5 time i flerbrukshall og 1,5 time i turnhall sammen med J12 år. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser etter oppsatt plan (idrettens grunnstige- og saltobøkene). Styrketrening er en del av treningen.
Oppvarming inkl.litt styrketrening, kroppsteknikk, hoppserier og leddutslagstrening. ( fra Idrettens grunnstige: styrke-og bevegelighet)
Hoveddel: Løype med elementer fra idrettens grunnstige og saltobøkene. Løypa inviterer til videre trening på de elementene vi har vært igjennom, og ellers allsidig aktivitet. Her øves det på å automatisere turnstrekk og fiksering. Øve inn landing og avslutning av øvelser. Trene på ferdiheter i fiksering og fraskyv/ste jevnlig. Perfeksjonere rulle forlengs/baklengs. Øve på hjul begge veier. Øve håndstående- rulle. Øve på hinkesats. Begynne med araber. Vi lar gymnastene prøve seg på elementer som stift, flikkflakk og broovergang. Pararbeid/pyramider. Øve på trampett med tilløp. Leddutslag og styrke.

Avslutning: Uttøyning og avspenning

Jenter 12 år
Trener 1,5 time i flerbrukshall og 1,5 time i turnhall. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser etter oppsatt plan (idrettens grunnstige- og saltobøkene). Styrketrening er en del av treningen.
Oppvarming inkl.litt styrketrening, kroppsteknikk, hoppserier og leddutslagstrening. ( fra Idrettens grunnstige: styrke-og bevegelighet)
Hoveddel: Løype med elementer fra idrettens grunnstige og saltobøkene. Løypa inviterer til videre trening på de elementene vi har vært igjennom, og ellers allsidig aktivitet. Her øves det på å automatisere turnstrekk og fiksering. Øve inn landing og avslutning av øvelser. Trene på ferdiheter i fiksering og fraskyv/ste jevnlig. Perfeksjonere rulle forlengs/baklengs. Øve på hjul begge veier. Øve håndstående- rulle. Øve på hinkesats. Begynne med araber. Vi lar gymnastene prøve seg på elementer som stift, flikkflakk og broovergang. Pararbeid/pyramider. Øve på trampett med tilløp. Leddutslag og styrke.
Avslutning: Uttøyning og avspenning

Jenter 13 år
Trener 1,5 time i flerbrukshall og 1,5 time i turnhall. I denne aldersgruppen trenes det på ulike basisøvelser etter oppsatt plan (idrettens grunnstige- og saltobøkene). Styrketrening er en del av treningen.
Oppvarming inkl.litt styrketrening, kroppsteknikk, hoppserier og leddutslagstrening. ( fra Idrettens grunnstige: styrke-og bevegelighet)
Hoveddel: Løype med elementer fra idrettens grunnstige og saltobøkene. Løypa inviterer til videre trening på de elementene vi har vært igjennom, og ellers allsidig aktivitet. Her øves det på å automatisere turnstrekk og fiksering. Øve inn landing og avslutning av øvelser. Trene på ferdigheter i fiksering og fraskyv jevnlig Perfeksjonere rulle forlengs/baklengs. Øve på hjul begge veier. Øve håndstående- rulle. Øve på hinkesats. Begynne med araber. Vi lar gymnastene prøve seg på elementer som stift, flikkflakk og broovergang. Pararbeid/pyramider. Øve på trampett med tilløp. Leddutslag og styrke. Partiet er med på UVKTS for de som ønsker å delta.(ungdoms og voksenkretsturnstevne) og i denne forbindelse er det programtrening

Gutter 6 år
Trener i barnebasishallen 60 minutter. Her blir det lagt til rette for trening i apparater. Vi bruker det utstyret som er tilgjengelig i barnebasishallen. (Matte, skranke, trampett, airtrack, bom, klosser) Treningene legger vekt på å utfordre motorikken gjennom aktiviteter/øvelser i apparatene.
Hovedmål: Lære grunnleggende turnmomenter i apparatene.
Oppvarming: Lek, ulike øvelser på matte. Hinderløype o.l
Hoveddel: Turn i apparater. Barna deles inn i grupper og trener på forskjellige apparatstasjoner. Det rulleres slik at alle får gjort alle apparatene. Det treners på innlæring av ulike turnmomenter, samt mye basistrening. ( Styrkeøvelser, tøyning, balanse, fiksering/stabilisering)
Avslutning: Lek, uttøyning

Gutter 7 år
Trener i barnebasishallen 1 time og 30 min. Trening på forskjellige apparatstasjoner. Det legges vekt på grunntrening, mye basistrening med turnmomenter. Guttene får øve på ulike momenter i apparatene.
Hovedmål: Lære grunnmomenter i apparatene. Jobbe med bevegelighet, styrke, koordinering.
Oppvarming. Mye fokus på øvelser på matte.
Hoveddel: Apparater: Matte, airtrack, trampett, hopp, skranke. svingstang
Rulle, forover, bakover, håndstående, hjul, araber,innlæring flikk, flakk, innlæring stift.
Strekkhopp, splitt hopp, xhopp, stift, Sving
rulle over klosser,
Avslutning: Tøyning, Lek

Gutter 8-9 år
Trener to dager i uka 1 time og 30 min i apparatsal, og 1 time og 30 min. i sal 1. (Flerbrukshall)
Denne aldersgruppen trener på turnmomenter i apparater. Fokus på basistrening med turnmomenter. Guttene trener i alle 6 apparatene. I denne aldersgruppen er de fysiske forutsetningene kommet mer til syne, og det at de er ulike kommer mer frem. Dette er et breddeparti og skal omfavne mangfoldet. Trenerne vil underveis se hvem som er klar for å prøve nye momenter. Alle skal få utfordring der de er motorisk.
Hovedmål: Trene turnmomenter som styrker bevegelighet, styrke, koordinering gjennom trening i turnapparater.
Oppvarming: På matte/ Lek
Hoveddel: Turn i apparater. Mer fokus på repetisjon/terping på øvelser. Begynner å sette sammen momenter til øvelser/serier. Trampett, tumbling, airtrack blir også brukt i treningsarbeid.
Avslutning: Uttøyning/Styrketrening

Gutter 10-12 år
Trener to dager i uka 1 time og 30 min i apparatsal, og 1 time og 30 min i sal1.
Denne aldersgruppen trener på turnmomenter i apparater. Fokus på basistrening med turnmomenter. Guttene trener i alle 6 apparatene. I denne aldersgruppen er de fysiske forutsetningene kommet mer til syne, og det at de er ulike kommer mer frem. Dette er et breddeparti og skal omfavne mangfoldet. Trenerne vil underveis se hvem som er klar for å prøve nye momenter. Alle skal få utfordring der de er motorisk
Hovedmål: Trene turnmomenter som styrker bevegelighet, styrke, koordinering gjennom trening i turnapparater.
Oppvarming: På matte/lek/tradisjonell løping med øvelser.
Hoveddel: Turn i apparater. Får utfordre seg på turn momenter. Begynne og lage øvelser. Trampett, tumbling, airtrack blir også brukt i treningsarbeid.
Avslutning: Uttøyning/Styrketrening

Gutter 13 år+
Trener to ganger i uka. Basistrening/styrketrening sammen med ungdomstroppen. En gang med apparatturn.
Hovedmål: Trene turnmomenter som styrker bevegelighet, styrke, koordinering gjennom trening i turnapparater.
Hoveddel: Trampett, airtrack, tumbling, hopp, matte mye brukt i treningsarbeidet.
Avslutning: Tøyning/styrke

Ungdomstroppen (jenter 14+)
Ungdomstroppen er et breddeparti som trener fast to dager i uka, til sammen 3,5 timer. En av dagene har fokus på styrke- og basistrening (sammen med gutter 13+), den andre dagen fokuseres det på turnteknikk og apparater, som matte, trampett, bom og skranke.
Vi har i tillegg et tilbud som heter show og oppvisning for denne gruppa to timer i uka. Her jobber vi med program der ferdigheter som koordinasjon, rytme, balanse, hopp, piruetter, styrke, smidighet og turnelementer er viktig. Vi deltar i konkurranser i Nord-Norge, og har som mål å delta på Eurogym i 2020. Denne gruppa har egen påmelding, og det stilles krav til oppmøte og deltakelse på konkurranser for å være med.

RG for alle 6-9 og 10-14 år (breddeparti)
Åpent parti for alle som ønsker å trene rytmisk gymnastikk. Vi trener teknikk med ulike apparat, som ring, ball, tau og vimpel. Fokus på kroppsteknikk, fleksibilitet, styrke og lek.
Koreografi av individuelle og felles programmer til musikk.

Ekstraparti breddeturn apparater Jenter 6-9 år:
For de av jentene som ønsker mer trening enn bare en gang i uken så har vi opprettet et ekstraparti, plass til 20. Og her er det først til mølla som gjelder. Treningstiden er 1,5 timer. Vi har fått tildelt tid i flerbrukshall. Normalt sett deler vi gruppen i 3 og 2 grupper trener i flerbruk men den siste gruppen trener i apparatsal og så rullerer vi. Apparatene vi kan bruke i flerbruk er matte/airtrack, trampett, brett og kasse og bom i flere størrelser. I apparatsalen varierer vi mellom jenteskranke, bom og frittstående. Vi øver ikke på oppvisning, da dette er et parti med flere aldersgrupper.
Hovedfokus er på turn i apparater, øve på grunnmomenter.
Oppvarming: Lek, Hopp og sprett til musikk, oppvarming på matte, tøyning
Hoveddel: Trening i apparater, styrketrening
Avslutning: Uttøyning/basisøvelser/ Lek

Ekstraparti breddeturn apparat jenter 9-10 år.
Et ekstra tilbud for denne aldersgruppen som ønsker å trene turn i apparater. Treningene foregår primært i apparathallen, der gymnastene får prøve ulike turnmomenter/grunnmomenter i apparatene.
Treningstid er 1,5 time.
Trenerne har fokus på basis bevegelighet og styrketrening for å kunne gjennomføre ulike grunnmomenter innenfor turnsporten.

tilbud for voksne

Påmelding til voksentilbud

.
VOKSENTURN
TURN/GYMNASTIKK/BASISTRENING FOR VOKSNE

Dette er et tilbud for alle voksne som har hatt en drøm om å begynne på turn, og lære seg koordinering, styrke, bevegelighet gjennom turn og basistrening.
Trener kommer til å vektlegge mange øvelser på matter/frittståendegulvet, samt at det vil bli mulighet og prøve seg i apparatene.
På dette voksenturntilbudet kan alle fra 18 år delta. Vi har to partier, et på onsdager og et på søndager.
Turn og basistrening er fin trening for å komme i form og styrke kjernemusklatur. Jo eldre vi blir jo viktigere blir det og ta vare på kroppen og helsa. På disse treningene vil trener legge vekt på grunntrening, slik at alle som vil kan være med.

HERRETRIMMEN
Herretrimmen er for spreke menn som ønsker å trene sammen med andre. Variert trening som passer de fleste, innebandy, styrketrening mv. Tilbudet er for alle, men de fleste i gruppen er 65+