Vår klubbhåndbok er under utarbeidelse. Dette er en omfattende jobb som vil ta en tid. Når den er ferdig så vil den bli publisert her.