FOR TRENERE - TRENERROLLEN

Vår viktigste ressurs for å nå målsettingene i Tromsø Turnforening, er trenerne, både hel- og deltidsansatte.

Tromsø Turnforening skal være en attraktiv arbeidsgiver som ivaretar, gir trygghet og forutsigbarhet for sine ansatte.

Trenere skal ha fokus på å skape trygghet og legge til rette for et godt miljø.

Gymnaster og trenere skal yte hverandre gjensidig respekt og spille på lag.

Trenere skal arbeide for at utøvere behandler andre utøvere hensynsfullt og oppmuntrende.

Tromsø Turnforening har som mål at alle våre trenere innehar nødvendig og anbefalt kompetanse, utdanning og kurs.

Vi ønsker å tilby trenere kurs og videre utvikling både innen turn, trenerrollen, pedagogikk, ernæring og treningslære.

Vi vil at trenere gjenspeiler klubbens filosofi om livslang læring.

 

BLI TRENER HOS OSS

Vi har samlet noen ressurser for at du skal kunne bli en enda bedre trener for dine utøvere!

TRENERATTEST

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trener attesten blir obligatorisk. Dette skal sikre at barn og unge møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

TRENERLISENS

Alle trenere, fra og med det året man fyller 15 år, som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal ha trener lisensen i orden.