REN UTØVER – RENT IDRETTSLAG


Tromsø Turnforening ønsker at turnhallen skal være en REN IDRETTSHALL og TTF et «rent idrettslag».

Alle gymnaster over en viss alder, trenere og ledere, oppfordres til å gjennomføre «ren utøver».


Tromsø Turnforening er sertifisert som rent idrettslag, noe som betyr at TTF er tydelig på at doping ikke er akseptert.

Dette vil vise at TTF ønsker å senke sin toleranse for rus og doping, og bevise at vi tar dette på alvor.


Lenke til Rent idrettslag:  Forside | Rent idrettslag

Lenke til Ren utøver:  Ren Utøver - Logg inn (renutover.no)