Ved medlemskap i Tromsø Turnforening, forplikter medlemmet/medlemmets foresatt seg til å lese, forstå og akseptere følgende betingelser;

Ved å fylle ut påmeldingsskjemaet, samtykker du til å være bundet av disse betingelsene og vilkårene.

Pkt. 1. Påmelding

Påmeldingen er bindende. Det vil si at dersom dere har takket «JA» til plass, gjelder den for HELE semesteret, uavhengig av antall treningstimer som er benyttet. Medlemskapet gjelder for ett semester og fonyes automatisk med ett semester av gangen, dersom plassen ikke blir sagt opp skriftlig innen våre avmeldingsfrister. Alle medlemmer må følge egne regler for avmelding; se pkt. «5. Avmelding» (informasjon foreldre). Når du har takket «JA» til plass i TTF, er plassen personlig, og kan ikke overdras til andre, refunderes, overføres, byttes i kontanter el. Medlemmet, eller medlemmets foresatte, er ansvarlig for å sette seg inn i hva plassen innebærer, og de plikter plassen innebærer.


Pkt. 2. Betaling

Faktura for medlems- og treningsavgift, sendes til gymnastens registrerte epost adresse i Rubic, og alle foreldre er selv ansvarlig for å oppdatere korrekt kontaktinfo. Betalingslink sendes normalt ut ca. 1 mnd. etter oppstart, og må være betalt innen forfallsdato for at barnet kan delta i treningen. Ved for sen betaling, vil gebyr og renter kunne påløpe. Ved manglende betaling, forbeholder TTF seg retten til å benytte medlemmets plass til andre på ubestemt tid.

Pkt. 3. Ventelister

Tromsø turnforening har ventelister av varierende lengde på flere partier. Barnet blir automatisk flyttet til venteliste for passende parti. Ved påmelding, send inn påmeldingsskjema via hjemmesiden, og du vil etter hvert motta bekreftelse via epost. Dersom dere mottar tilbud om fast lass, og takker nei, ikke svarer innen gitt tidsfrist, eller TTF mislykkes med å komme i kontakt med dere, forbeholder vi oss retten til å fjerne dere fra ventelisten.


Pkt. 4. Medlemmets varighet

Medlemskapets varighet starter når medlemmet skriftlig takker «JA» til plassen.  Medlemskapet gjelder for et semester og fornyes automatisk med ett semester av gangen, dersom det ikke blir sagt opp SKRIFTLIG innen våre avmeldingsfrister.