TTF har 5 forskjellige turngrupper; Avdeling Rytmisk Gymnastikk (ARG), Avdeling Turn Kvinner (ATK), Avdeling Turn Menn (ATM), Avdeling Turn Tropp (ATT) og så har vi Avdeling Gymnastikk (AG).

Hver avdeling har hvert sitt avdelingsstyre, som tar seg av et daglige rundt organisering, økonomi mm.

Avdelingsstyret for ATK består av;

 

Brynjar SchulerudATK Avdelingsleder
Kathrine FjeldstadATK Sportslig leder
Ola IversenATK Regnskap
Therese YtterstadATK Dugnad/Arrangement
Vegard NilsenATK Booking / repr til hovedstyret


Tromsø Turnforening - Avdeling Turn Kvinner (ATK)

Med en spennende kombinasjon av dristighet og eleganse jobber turn kvinner med utfordrende elementer i fire apparater – hopp, skranke, bom og frittstående.

Det legges stor vekt på artisteri, fleksibilitet, kraft og ikke minst stil.

Hopp er den «raskeste» øvelsen hvor gymnasten løper i full fart og gjør volter over hesten. I skranke kjøres svingøvelser og slipp mellom to stenger i forskjellig høyde, mens det i bom gjøres tumbling, akrobatikk og danseelementer på en 10 cm bred planke. Frittstående er den eneste øvelsen med musikk hvor koreografi, tumbling, sprang og volter er tilpasset musikkens tema.

“You can reach great heights in your sports performance, if you do the right things at the right time.”

“Du kan nå store høyder i din idrett, hvis du gjør de rette øvelsene til riktig tid».

Du som gymnast trener i ATK, fordi du liker turn og liker å lære nye ting. ATK fremhever slike verdier som:

  • Glede

Vi er overbevist om at lidenskap for turn er nøkkelen for å ha det gøy og  finne gleden i aktiviteten. Denne gleden kommer fra personlig utvikling, men også gjennom samarbeid med andre som deler samme lidenskap. Å ha det moro innebærer også å være glad og sunn. Det å engasjere deg i aktiviteter du brenner for, tror på, og mestrer, er kilden til ekte glede!

  • Kvalitet

Vi mener at kvaliteten på treningene er grunnleggende for å oppnå suksess. Vi planlegger alle treninger og konkurranser nøye. Ved å jobbe mot målet, samtidig som vi lærer av våre "feil", gir de beste resultatene.

‘When you never fail. You never try.’

-Hvis du aldri feiler - Da prøver du aldri.»

  • Inspirasjon

Vi er overbevist om at inspirasjon er en kraftfull drivkraft. Den motiverer deg til å vokse og strekke deg mot nye høyder. Hvert eneste skritt du tar, uansett hvor lite det er, er et skritt fremover. Resultater er bare et spørsmål om tid hvis du har indre motivasjon. Slik inspirasjon smitter over på andre, ettersom et sterkt forbilde inspirerer. Å lede gjennom eksemplets makt! 

  • Utvikling

Vi tror på utviklingen. Det handler ikke om medaljene, men om veksten du opplever i treningens løp. Vi tror at hvert barn har et talent, og talentet kan utvikles. Gjennom målrettet trening kan du finne veien til suksess, og komme dit du vil. Hvor høyt du når, er opp til deg.

‘It’s not about being better than somebody else, it’s about being better than you were the day before’.

«Det handler ikke om å være bedre enn noen andre, Det handler om å være bedre enn du var dagen før».

  • Eierskap

Vi har en visjon om talentutvikling. Vi ønsker å være med og spille en viktig rolle i utviklingen av turn i Norge.

Vi i ATK har stor tro på våre verdier! Våre trenere har sterkt fokus på jobben de gjør i hallen, og de gjør den fordi de elsker det.

Vi legger stor vekt på vår treningsfilosofi:

  • Glade og sunne gymnaster
  • Tro på deg selv
  • Følg med
  • Jobb hardt, gjør ditt beste!